top of page
Familiebezoek

PROCEDURE BIJ GEHOORPROBLEMEN

  1. gratis hoortest bij Hooratelier

  2. doorverwijzing naar NKO-arts bij gehoorverlies

  3. gratis & vrijblijvende testperiode met hoortoestellen mits voorschrift NKO

  4. afhandeling van uw dossier bij de mutualiteit in functie van de tussenkomst

GRATIS HOORTEST

Gehoorverlies ontwikkelt zich geleidelijk, waardoor dit vaak te laat wordt opgemerkt. Meestal zijn het ook familieleden of kennissen die de slechthorendheid gewaarworden. Één van de eerste tekenen is het moeilijk verstaan van anderen, voornamelijk in een drukke en lawaaierige omgeving. Gehoorverlies onbehandeld laten kan negatieve gevolgen hebben op sociaal, emotioneel en cognitief vlak. Wacht daarom niet te lang en kom langs bij Hooratelier voor een gratis hoortest en vrijblijvend advies.

Hoofdtelefoon
MedRx_Avant_REM_sq.jpg

BIJREGELING HOORTOESTELLEN LSM

De instellingen van de hoortoestellen worden nagekeken met de meest innovatieve apparatuur om zo de hoortoestellen nog accurater en objectiever in te stellen. Met behulp van het MedRx Live Speech Mapping systeem wordt de werkelijke versterking van het hoortoestel aan het trommelvlies opgemeten. Hierbij wordt een fijne tube samen met het hoortoestel in de gehoorgang geplaatst. Op deze manier kunnen de hoortoestellen op maat afgesteld worden, rekening houdend met de vorm van uw gehoorgang. Hierdoor wordt spraakverstaanbaarheid geoptimaliseerd.

BEGELEIDING VAPH DOSSIERS

    Heeft u in uw dagelijkse leefsituatie hulpmiddelen nodig zoals FM-apparatuur, signalisatiesysteem, versterkte telefoon, …? Kan u een tolk voor doven of slechthorenden gebruiken? Bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kan u terecht voor financiële tegemoetkoming voor dergelijke hulpmiddelen of bijstand. Voor meer informatie kan u bij Hooratelier terecht. Wij begeleiden u bij de aanvraagprocedure.

vaph.jpg
Hoorapparaat

GARANTIE, NAZORG EN SERVICE

Bij aankoop van hoortoestellen bij Hooratelier geniet u van 5 jaar garantie. Dit wil zeggen dat technische defecten kosteloos worden hersteld. Verlies, diefstal en opzettelijke schade worden niet gedekt.

U wordt jaarlijks gecontacteerd voor een nazicht van de hoortoestellen.

Indien uw gehoor achteruit gaat, kan u uiteraard zelf contact met ons opnemen om de hoortoestellen gratis te laten bijregelen.

Hoortoestellen die elders werden aangekocht, kunnen bij Hooratelier ook opnieuw worden afgesteld.

Algemene verkoopsvoorwaarden in de winkel.

bottom of page